Avlsmål

Etter nesten 40 år som hundeeier og 30 år med hund som yrke, har jeg ervervet meg en hel del erfaring både personlig og proffesjonelt.

Mitt fokus har alltid vært god helse og mentalitet i en funksjonell kropp, men for å oppnå det må jeg også forsøke å skaffe dokumentasjon på at disse egenskapene faktisk finnes hos mine avlshunder. Derfor vil mine hunder brukes i avl først ved nærmere 3 års alder, når de er ryggrøntgetøyenlyst og patellaundersøkt

Jeg ønsker også i størst mulig grad å delta på viltspor og/eller ta Beteende og Personlighetsbeskrivning med egne avlshunder, dels for å bidra til en oversikt over rasen som helhet, dels for kartlegging av "min" personlige avlsbase fremover.

OBS!*De samme helse- og mentaltester er imidlertid ikke vanlig prosedyre hos alle oppdrettere i Skandinavia, bla. grunnet forskjeller i raseklubbenes avlsrådsgivning. Det kan derfor ikke forventes de samme undersøkeler på ev. avlshunder fra andre kenneler! 

Del denne siden