Samarbeidsavtale

Jeg har benyttet samarbeidsavtale flere ganger opp gjennom årene og det fungerer utmerket. Jeg benytter Norsk Kennel klubbs kontrakt for optimal juridisk sikkerhet for begge parter. 

Fakta: Det er overraskende kostbart og tidkrevende å "få frem" kommende avlshunder, i alle fall dersom en ønsker å sette krav til sunnhet og temperament. I dag samarbeider jeg med noen "utvalgte" oppdrettere, som deler mitt syn på god, dokumentert helse og temperament. Vi deler kun eierskap på hanhunder, hvilket betyr at av og til blir vi flere parter i forhold til dette kjønn. Dette får imidlertid ingen praktisk betydning for ev deleier/samarbeider.

Hvorfor samarbeidsavtale tenker du nok? Vel. Jeg ønsker få kull etter hver avlshund, fordi jeg ønsker størst mulig genetisk variasjon. God genetisk variasjon er nødvendig for fysisk sunne og mentalt trivelige hunder for fremtiden. Derfor er det nødvendig å benytte seg av flere avlshunder enn jeg både ønsker og kan ha hjemme. Jeg ønsker ikke å la min visjon gå ut over hundenes ve og vel. 

Som oppdretter med konkrete avlsmål, tror jeg også at den beste måten å bedømme en hunds mentale kvaliteter på på sikt, er å se hvordan enkeltpersoner/familier "mestrer" dens atferd. De aller fleste dachser lever jo faktisk som familiehunder og bør helst oppleves som trivelige, rimelig lettlærte og ikke minst menneskekjære! 

For å nå min visjon om å oppdrette en sunn og trivelig familiehund, dog med litt jaktegenskaper i behold (det er tross alt en dachs!), - er jeg avhengig av gode samarbeidspartnere som også vil bidra mot rasens positive utvikling ved å satse på en samarbeidsavtale. En slik avtale gir deg flere fordeler i ditt kommende hundehold, på visse tydelige betingelser.

Generelt: Jeg hjelper til så god jeg kan hele hundens liv, og kan tilby prisreduserte kurs i tillegg til nødvendig hjelp til trening/oppfostring, - men jeg kommer ikke til "å renne ned dørene dine". Ei heller forventer jeg  at du skal gjøre det her. Når det er praktisk mulig for meg, kan jeg også passe hunden i ferier mot dekning av faktiske utgifter til fór etc. 

Jeg søker stødige og pålitelige samarbeidshjem, hvilket i praksis betyr at kjøper overtar omsorgen for hunden under følgende avtale; 

Hunden kjøpes som vanlig, men med en tydelig klausul i kjøpekontrakt om vår avtale;

Hunden skal:

  • Ryggrøntges og patellaundersøkes ved ca 2 års alder.
  • Øyenlyses ved ca 3, 5 og 7 års alder.
  • Hunden skal stilles ut 3 -5 ganger etter 15 mnds alder.  

Alle kostnader til undersøkelsene og utstilling betales av meg. Gjennomførelsen av alt besørges også av meg, med mindre kjøper ønsker å gjøre det selv. Da dekker jeg utgifter til kjøring etc mot kvittering.

TISPE: Avtalen innebærer at jeg får kjøpe tilbake 1 (primært) eller 2 kull på hunden, ved ca 3 - 5 års alder, når hunden er ferdig helsetestet og utstillt,- og dermed godkjent for avl ihht raseklubbens anbefalinger. 

Kjøper får 1/3 av kjøpesummen tilbakebetalt etter hvert kull. 

Alle utgifter og praktiske gjøremål i forhold til parring og valpekull står jeg for, og valpekullet fødes primært hos meg. Det betyr at tispa må bo her fra ca 10 dager før fødsel og til valpene er leveringsklare. 

OBS!! Det er viktig at samarbeidspartner er nøye på å rapportere når løpetid kommer, og la meg låne hunden til veterinærbesøk, utstillinger og parringer, i henhold til avtalen. 

Samarbeidspartner er naturligvis velkommen til å være her sammen med tispen under fødsel (ikke hele familien, men den nærmest fortrolige personen!), og å komme på besøk når det ønskes under barselstiden, - dog under forutsetning av at det ikke stresser mor og barn negativt.

*Viktig å vite: Hunden skal ikke ha mer enn et kull hos samarbeidspartner etter at avtalen er oppfylt. Jeg ønsker riktignok genetisk variasjon i rasen, men ikke at hundene skal utsettes for unødvendig belastning! 

Når det gjelder tisper, er det nødvendig å ha noenlunde jevnlig kontakt slik at hunden forholder seg fortrolig og trygg på oss, slik at det ikke blir en for stressende opplevelse for henne å føde sitt kull her. Det er derfor nødvendig at fórvert bor innenfor en radius av ca 6 mil, om vi skal kunne få til dette på en tilfredstillende måte.

HANHUND: En variant av hanhundsavtale er at samarbeider betaler vanlig pris for hunden, og får 1/5 av kjøpesummen tilbake for hver parring med vellykket kull som resultat. Ant. kull avtales ved kjøp. En annen variant er at samarbeider betaler halv pris for hunden og jeg beholder avlsretten, dvs jeg "eier" sæden gjennom hundens liv. 

*Hanhund skal naturligvis hverken få kastreringschip eller bli fysisk kastrert i løpet av vår avtaleperiodete. Ei heller ønsker jeg at det brukes flåttmiddler i tablettform, da det påvirker bl.a reproduksjonsevnen. 

Av praktiske årsaker (forsikringbetingelser og regler ang. valpekull/registrering), er den en fordel om hunden er delregistrert på meg inntil avtalen er oppfylt. Hele eierskapet overføres til samarbeider så snart avtalen er oppfylt.

*Viktig å vite: Hunden må forsikres med utvidet avlsforsikring (avslforsikringsdelen betales av meg). Dette blir vi (skriftlig) enige om hvordan vi gjør. 

Alle avtaler gjøres naturligvis skriftlig for å unngå misforståelser. Vi har gode erfaringer med samarbeid, og referanser gis om ønskelig. 🙂

Del denne siden