Fórvertsavtale


Det å være fórvert er anderledes enn en samarbeidsavtale, men gir deg likevel mulighet til både å ha en flott hund i hus - samtidig som du bidrar til rasens positive utvikling.


Jeg foretrekker samarbeidsavtaler, men grunnet noen erfaringer - som har ført til flere års tilbakesettelse i avlsarbeidet, har jeg bestemt meg for nå av og til å bruke "vanlige" fórvertsavtaler også.

Ellers er det faktisk helt meningsløst å beholde en intensjon om å oppdrette sunnest mulig hunder på sikt! 


Genetikk og rygghelse

Alle hunder er like mye verdt, men avlsmessig er noen individer unektelig litt mer dyrbare enn andre.

Vi er så heldige at det nylig er kommet en gentest som - i kombinasjon med ryggrøntgen - kan bidra til å virkelig gjøre store fremskritt i arbeidet mot å få sunne dachsrygger!

Dette arbeidet er imidlertid ikke gjort på en håndvending, eller på få år! Det gjelder isteden å varlig skynde seg svært langsomt over de neste decennier. Det er samtidig ytterst viktig å  fokusere på å beholde et stort genetisk mangfold, for å unngå genetiske flaskehalser i fremtiden.

Dette arbeidet er det umulig å få til alene. Det kreves åpenhet og et samarbeid med andre dedikerte og erfarne oppdrettere, som alle har felles mål om optimal helse på rasene våre. For å lykkes må man ha kontroll på avlsmaterialet. Det er et must for å lykkes. Derfor ønsker jeg å tidvis benytte fórvertsavtale. 


Fórvertsavtale - hva er det?

Du overtar en valp kostnadsfritt og behandler og har den på alle måter som din egen, men jeg beholder eierskapet inntil avlsavtalen er oppfylt. 


Avlsavtale - hva innebærer det da?

Avtalen går enkelt ut på at jeg skal ha mulighet til å ta med hunden til nødvendige helsetester (ryggrøntgen, patelhaundesøkelse og øyenlysning ved 2 års alder), samt 3 utstillinger innen fylte 3 år. Alle utgifter til dette bekostes av meg.


Dette innebærer også at jeg må få mulighet til å trene litt med hunden i forkant av utstillinger, og selvsagt beholde en viss kontakt med den, slik at det å føde her ikke blir unødvendig belastende for hunden. 


Hvor mange kull innebærer avtalen?

Jeg skal ha 2 kull på en tispe innen den er 6 år. Hannhund må forventes å kunne bidra sporadisk på livstid. Alt under kontrollerte former. Hunder skal etter avtalens oppfyllelse ikke senere brukes i avl, såfremt vi ikke enes om annet - f.eks ønsker du selv å drive litt med seriøst oppdrett.


Alle utgifter i forbindelse med avl bekostes av meg, og tispen skal ha kullet sitt hos meg. Det betyr at tispen må komme hit ca 10 dager før forventet fødsel og til valpekullet flytter. 


Andre spørsmål: 


Koster en fórvertsvalp noe? 

Nei, med de daglige utgifter til mat og helse (eks vaksinasjon) må du bekoste, og du må forholde deg til vår skriftlige avtale. 


Kan fórvert være med å delta på utstillinger? 

Selvsagt! Det er bare hyggelig om fórvert vil engasjere seg. 


Kan fórvert være med på fødsel? 

Ja, en person kan være med (ikke hele familien) dersom det ikke blir for stressende for hunden. 


Kan hunden kjemisk kastreres? 

Absolutt ikke!


Har du ytterligere spørsmål, les gjerne hva det innebærer å kjøpe valp herfra her, eller send gjerne en mail til carola@raadehund.no